OGLAŠAVANJE PRODAJE

 

 • PRODAJA POSLOVNO-PROIZVODNOG PROSTORA
 • ZEMLJIŠTE I OBJEKTI
 • GALERIJA

Oglašavanje prodaje poslovno-proizvodnog prostora u Zemunu, Batajnički drum br. 211B, Zemun polje.

POSLOVNI KOMPLEKS U IZGRADNJI SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM U
BEOGRADU, ULICA BATAJNIČKI DRUM 211 B

Zemljište, građevinska parcela površine 18945 m². Kompleks je snabdeven sledećom infrastrukturom:

 • vodom iz gradske vodovodne mreže
 • kanalizacija je priključena na gradsku kanalizacionu mrežu
 • elektro snabdevanje preko postojećeg napojnog voda i sopstvene trafo stanice
 • ptt mreža - gradska
 • toplotna energija je iz sopstvenog izvora, treenutno sa elektro pećima, preko sopstvene kotlarnice, koja je prilagođena i na napajanje gasom.

Kolski prilaz lokaciji je obezbeđen sa postojeće saobraćejnice Beograd – Novi Sad i Beograd – Batajnica sa priključnim putem. Unutar kompleksa je interna saobraćajnica, sa koje je obezbeđen manipulativni prostor sa skladištima. Čitava saobraćajnica uređena je za kretanje teških teretnih vozila. Čitav slobodan kompleks je drenažiran i regulisan odvod vode. Oko čitave parcele izgrađena je gvozdena ograda na betonskom postolju dužine 530 m sa dve kapije.

Izgrađeni objekti:

 • Administrativno proizvodni objekat          1618.98 m²                  95 %
 • Skladište                                               2566.08 m²                  15 %
 • Skladište                                               1141.96 m²                  15 %
 1. Visina hale je 7.68 m do krovnih nosača, odnosno na nižem delu 8.09 m, a na višem delu11.20 m. U hali je postavljena kranska staza sa kranom nosivosti 10 tona, širina staze 19 m.
 2. Trafo stanica 14.20 m² , 10/0.4 kV, 630 kVA . Trafo stanica je u vlasništvu.
 3. Kolska vaga 60 tona sa mostom 18x3 u betonskoj izvedbi. Merenje i odvaga je daljinska iz portirnice upravne zgrade, preko digitalnog displeja, proizvođač „Vage Lekić“ Beograd.

 

 

 

 

 

 

2012. Utva Silosi a.d. Kovin || Design by Gomo Design