ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE

 

štitnik Profil A
štitnik Profil B

Programom zaštitnih ograda za puteve Utva Silosi je obuhvatila sva tri tipa ograda IGH, JUS Tip A i JUS Tip B. Pored standardnih elemenata, proizvodimo i prateću opremu za ugradnju kod sva tri tipa putne ograde: rukohvate, pešačke ograde, katadioptere i elemente za putnu signalizaciju. Utva Silosi u svom proizvodnom programu ima i žičanu ogradu prema standardima JUS U.S4.102, JUS U.S4.106, JUS U.S4.112

Utva Silosi proizvodi zaštitne čelične ograde po standardu JUS U.S4.108.

Za više informacija odaberite:

 

2012. Utva Silosi a.d. Kovin || Design by Gomo Design