PROGRAM OGRADA

 

 • OPIS
 • Tip US. 1
 • Tip US. 2
 • Tip US. 3
 • Tip US. 10
Content 1

Utva Silosi proizvodi dva osnovne grupe ograda:

 • ograde za široku potrošnju koje se izrađuju u tri tipa:
  • tip US 01 - izrađena od istegnutog metala;
  • tip US 02 - izrađena od profilisane čelične trake;
  • tip US 03 - izrađena od kvadratnih i pravougaonih čeličnih profila;
 • industrijske ograde:
  • tip US 10 - izrađena od istegnutog materijala.

Osnovni sastavni elementi svih tipova ograda su:

 • polje ograde sa stubom;
 • pešačka vrata sa stubom;
 • kolovozna vrata sa stubom.

Ograda, vrata i stubovi zaštićeni su osnovnom zaštitnom bojom, slojem debljine 30 mikrona.

OGRADA ZA ŠIROKU POTROŠNJU - Tip US. 01

Ograda izrađena od istegnutog metala za ograđivanje stambenih i individualnih objekata, dvorišta, balkona, vrtova, cvećnjaka i dr.

Naziv proizvoda
Mreža isteg. metala (mm)
Profil rama (mm)
Visina (mm)
Širina
(mm)
Polje ograde
sa stubom
55x140x2.5x5
ø26.9x2
800
2100
Pešačka vrata
sa stubom
55x140x2.5x5
‚30x30x2
1200
1000
Kolovozna vrata
sa stubom
55x140x2.5x5
‚30x30x2
1200
3000

OGRADA ZA ŠIROKU POTROŠNJU - Tip US. 02

Ograda izrađena od profilisane čelične trake za ograđivanje stambenih i individualnih objekata, dvorišta, balkona, vrtova, cvećnjaka i dr.

Naziv proizvoda
Čelična traka
(mm)
Profil rama
(mm)

Visina
(mm)

Širina
(mm)
Polje ograde
sa stubom
1.5x20
U 30x30x2
800
2000
Pešačka vrata
sa stubom
1.5x20
‚30x30x2
1280
1000
Kolovozna vrata
sa stubom
1.5x20
‚30x30x2
1280
3000

OGRADA ZA ŠIROKU POTROŠNJU - Tip US. 03

Ograda izrađena od kvadratnih i pravougaonih čeličnih profila za ograđivanje stambenih i individualnih objekata, dvorišta, balkona, vrtova, cvećnjaka i dr.

Naziv proizvoda
Profil ispune
(mm)
Profil rama
(mm)
Visina
(mm)
Širina
(mm)
Polje ograde
sa stubom
‚16x16x1.5
‚30x20x2
800
2000
Pešačka vrata
sa stubom
‚16x16x1.5
‚30x20x2
1280
1000
Kolovozna vrata
sa stubom
‚16x16x1.5
‚30x20x2
1280
3000

OGRADA ZA ŠIROKU POTROŠNJU - Tip US. 10

Ograda izrađena od istegnutog metala za ograđivanje industrijskih i drugih prostora.

Naziv proizvoda
Čelična traka
(mm)
Profil rama
(mm)

Visina
(mm)

Širina
(mm)
Polje ograde
sa stubom
1.5x20
U 30x30x2
800
2000
Pešačka vrata
sa stubom
1.5x20
‚30x30x2
1280
1000
Kolovozna vrata
sa stubom
1.5x20
‚30x30x2
1280
3000

 

 

2012. Utva Silosi a.d. Kovin || Design by Gomo Design