PROIZVODNI PROGRAM

KONTEJNER ZA SMEĆE
KONTEJNER ZA STARI PAPIR
BRODIĆI, ČAMCI I PONTONI
PLASTENICI
GARAŽE
OGRADE I KAPIJE
OREBRENI LIM
SILOSI I SILOSNA OPREMA
SPIRALE I PUŽNI TRANSPORTERI
HRANILICE ZA SVINJE
LOŽIŠTA ZA KAZANE
KORITA ZA KLANJE SVINJA

 

 

HLADNO OBLIKOVANI PROFILI (HOP)
BRAVARSKO ZAVARIVAČKI PROIZVODI I USLUGE
LAKE KONSTRUKCIJE, HALE
PROIZVODNJA BETONA

"Siloin" a.d. Kovin
Dunavska 46
26220 Kovin, Srbija
tel: 013/741-484, 741-494, 741-671, 741-625
fax: 013/742-821
siloin.direktor@utva.rs

2012. Utva Silosi a.d. Kovin || Design by Gomo Design