ČELIČNA POCINKOVANA TRAKA ZA UZEMLJENJE JUS C.K5.030

 

Čeličnu pocinkovanu traku za uzemljenje izrađujemo u skladu sa JUS C.K5.030. Traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih objekata i drugog.

Materijal za izradu trake je toplovaljani čelik. U cilju zaštite od korozije traka se prevlači cinkom i to vrućim postupkom. Kvalitet cinčanog sloja odgovara EN 1461. Masa cinčane prevlake na trakama iznosi minimalno 460 gr/m2. Isporuka trake se vrši u koturovima mase cca 50 kg. Proizvodnja pocinkovanog proizvoda je data u tabeli:

ŠIFRA
PROIZVOD
DIMENZIJE
TVC3X20
Pocinkovana traka
20x3
TVC3X25
25x3
TVC3X30
30x3
TVC3X35
35x3
TVC3X40
40x3
TVC4X20
20x4
TVC4X25
25x4
TVC4X30
30x4
TVC4X35
35x4
TVC4X40
40x4
2012. Utva Silosi a.d. Kovin || Design by Gomo Design